Bijbel-lezen-02.JPG

Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar in woord en daad, in Gods naam. Pastoraat gaat de hele gemeente aan en hoort bij de taak van alle gelovigen. Overal waar mensen elkaar in de gemeente ontmoeten, vindt pastoraat plaats.
De gemeente is verdeeld in vier pastorale wijken, die onder leiding staan van een pastoraal ouderling. Deze geeft leiding aan het wijkteam waar doorgaans ook een pastoraal medewerkende en een contactpersoon deel van uitmaakt. En uiteraard zijn de predikanten ook pastoraal bij de wijken betrokken.

Binnen een wijkteam is het pastoraat als volgt georganiseerd: Contactpersonen schenken aandacht aan nieuw ingekomenen, aan gemeenteleden bij een geboorte, een bijzondere verjaardag (75+) of een jubileum. Dit doen ze door middel van een kaart, een bezoek, een telefoontje of een presentje.

Pastoraal medewerkers bezoeken gemeenteleden in de wijk die vanwege ziekte, ouderdom of zorgen persoonlijke aandacht en steun kunnen gebruiken.

Pastoraal ouderlingen zijn bij het hiervoor genoemde bezoekwerk betrokken en hebben ook een rol bij doopgesprekken, trouwdiensten en uitvaarten. Daarnaast hebben ze ook een organiserende rol, bijvoorbeeld rond de wijkontmoetingen.

De predikanten zijn verantwoordelijk voor crisispastoraat, pastoraat rond rouw, doop en trouwen. Ook voor geloofsvragen en langdurige pastorale trajecten zijn zij de aangewezen persoon.

Pastor Wilna Wierenga doet het pastoraat in de verpleeghuizen (Rietveld en leden van de Lichtkring in Rijnzate).

Wij leven als gemeente graag mee in blijde en droevige gebeurtenissen. Neem gerust contact op met de pastoraal ouderling of wijkpredikant. Contactgegevens vind je onder contact.

Huwelijk

Voor vragen over een kerkelijke huwelijksinzegening kunt u terecht bij uw wijkpredikant.

Doop

Als de predikanten bericht krijgen van de geboorte van een kind, nemen zij contact op met het betrokken gezin voor een kraambezoek. De ouders kunnen dan een eventuele doopwens ter sprake brengen.

Belijdenis

Wilt u belijdenis van het geloof afleggen (en daarmee uw doop beamen), dan kunt u contact opnemen met één van de predikanten. Bent u als kind niet gedoopt, dan kan ook de volwassendoop volgen op de belijdenis.

Overlijden

In de Stiltenis van de Lichtkring staat een schaal waar na het overlijden van een gemeentelid, een witte steen wordt gelegd waarop de volledige namen staan, de datum van geboorte en van overlijden. Dit gebeurt met een kort ritueel op de zondag na een overlijden. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de namen genoemd van de overledenen en kunnen nabestaanden de witte steen meenemen.

Ziekenzalving

Ziekenzalving biedt een mogelijkheid om (in geval van ziekte) ons leven met zijn beperkingen ervaarbaar te verbinden met God. God is immers betrokken bij heel de mens, bij lichaam en geest, bij gezondheid en ziekte. Dat wordt met de ziekenzalving tot uitdrukking gebracht.
Wanneer er gevraagd is om een ziekenzalving, wordt een moment gekozen, waarop de predikant, de pastoraal ouderling en eventueel andere mensen die de zieke graag erbij wil hebben, aanwezig kunnen zijn. Er wordt een korte orde van dienst gevolgd, waarbij wordt gezongen, gebeden en uit de Bijbel wordt gelezen. Een van de onderdelen is het zegenen van de zieke. Daarna wordt met een beetje geurige zalf of olie zijn of haar voorhoofd en handen aangeraakt. Eigenlijk is ziekenzalving dus een bijzondere manier van zegenen. Het kan heilzaam zijn, op heel verschillende manieren. Als u erover denkt om hierom te vragen, informeer dan gerust eens bij een van predikanten. Zij kunnen u meer informatie geven.