Liturgie komende diensten

Orde van de Pinksterdienst, 28 mei 2023

Welkom

Psalm 133:1,2,3 Zie toch hoe goed, hoe lieflijk is ’t dat zonen 

Stilte, bemoediging en groet

Drempelgebed

Hemelhoog 228:1,3 Heer, ik hoor van rijke zegen 

Kyriegebed

Lied 875 Father we love You 

Gebed om de Geest

Kinderlied: Door de kracht van de Heilige GeestSchriftlezing: Handelingen 2

Hemelhoog 221 De wind steekt op 

Verkondiging

Lied 683:1-4 ’t is feest vandaag, ’t is pinksterfeest 

Inzameling van de gaven

Kindermoment

Hemelhoog 391:1,2 Breng ons samen 

Danken en bidden, stilte, Onze Vader

Hemelhoog 399:1,2,3 Samen in de naam van Jezus 

Zegen, met gezongen amen