18-09-2021_DSC02123_3200.JPG

Liturgie kerkdienst aanstaande zondag

Op deze pagina vindt u wekelijks de liturgie voor de aankomende zondag, zodra deze beschikbaar is. 

Liturgie 28 november 2021 , Eerste zondag van advent
Ds. Els Klok

Voorbereiding
Welkom en mededelingen
Adventskaars aansteken
Lied van aanvang 25:1 Heer, ik hef mijn hart en handen
Stil gebed
Votum en groet
Drempelgebed
Gebed om ontferming: lied 463: 1,2,3, 6,7, en 8 Licht in onze ogen

Dienst van het woord
Kindermoment
Projectlied ‘Tel je mee’


Gebed om de Heilige Geest
Lezing: Zacharia 14:4-9
Lied 459:1,2 Ik breng een rechter aan het licht
Lezing Lucas 1:5-25
Lied 464:1,2 Een engel spreekt een priester aan
Verkondiging
Lied 465 Hopen en uitzien naar het licht (3x, canon)

Dienst van de maaltijd
Gaven
Voorbede
Lied 377: 1,2,3 en 5 Zoals ik ben, kom ik nabij

Vredegroet
Vg: De Heer zal bij u zijn.
A: De Heer zal u bewaren.
Vg: Verheft uw harten!
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
Vg: Laten wij danken de Heer onze God –
A: Het past ons de Heer te danken!

Lofprijzing van God de Vader
Lied 404e Heilig, heilig, heilig
Dankzegging voor Jezus
Instellingswoorden
Gebed om de Geest
Onze Vader
Het breken van het brood en het inschenken van de wijn, ondertussen zingen we:
Lied 408e Lam van God
Nodiging
Delen
Dankgebed
Lied 442:1,2 Op U, mijn Heiland blijf ik hopen
Zegen
Gezongen amen 340b