Liturgie komende zondag

Zondag 25 september 2022
Jaarthemadienst ‘Putten uit de Bron’
Thema: Geloofsgetuigenis

In deze dienst ontvangt Henny Grisel een zegen voor haar taak als pastoraal medewerker.

Welkom
Psalm 36:2 Uw heil is als de hemel hoog
Stilte, bemoediging en groet
Drempelgebed
Psalm 36:3 Bij U, Heer, is de levenbron
Kyriegebed
Glorialied: Lied 212:1,4,5 Laten wij zingend deze dag beginnen
Gebed om de Geest

Kindermoment
Lied 166b:5 God heeft alles omgekeerd
Inleiding op de lezing
Schriftlezing: Johannes 4:7-19
Lied 188:1,2, refrein
couplet: vrouwen, refrein: mannen

Schriftlezing: Johannes 4:25-30, 39-42
Lied 188:3,4, refrein
couplet: vrouwen, refrein: allen
Verkondiging
Lied 289:1,3 Heer, het licht van uw liefde schittert
Zegening pastoraal medewerker Henny Grisel

Lied 363 dat ’s Heeren zegen op u daal’ (staande)
en aansluitend:
Lied 608:1,3 de steppe zal bloeien

Danken en bidden, Onze Vader
Inzameling van de gaven
Lied 425 Vervuld van uw zegen
Zegen, met gezongen amen (431c)