Skip to main content

Orde van dienst komende dienst(en)


Zondag 9 juni 2024 10.00u
de Lichtkring Alphen aan den Rijn

Muziek

Welkom en mededelingen

Aanvangslied Psalm 100 verzen 1, 2, 3

Stil gebed

Groet, bemoediging, drempelgebed

V: Genade en vrede, van Vader, Zoon en Geest.

G: Wij danken God

V: Onze hulp in Naam van de HEER

G: Die hemel en aarde gemaakt heeft

V: Naar U gaat ons verlangen Heer.

Richt ons, Gij zijt de God die ons redt

Op U wachten wij, U verwachten wij

G: Goed en betrouwbaar bent U

Van meet af aan bent U een en al liefde

V: Maak ons o Heer, met uw wegen vertrouwd

En zet ons op het spoor van uw waarheid

G: Zend ons uw licht, bewaar ons in uw trouw

Steeds weer zoeken onze ogen naar U

Laat ons U vinden, wees onze redding

Bron van leven en troost, in tijden van nood.

Amen.

Zingen Psalm 100 vers 4

Woorden van leven

Zingen NLB 130c ‘Uit de diepten roep ik U’

Gebed

Moment met de kinderen

Kinderlied: Zo is het koninkrijk; Elly en Rikkert: 

Lezing Handelingen 3: 1-19

Zingen NLB 686 ‘De Geest des Heren heeft’

Verkondiging

Zingen NLB 1000 ‘Wij zagen hoe het spoor van God’

Dienst van gebeden

(Gedachtenis)

Aandacht voor geven van gaven

Slotlied NLB 838 ‘O grote God die liefde zijt’

Zegen

Antwoord: amen, amen, amen