mensen-01.JPG

Jaarthema 2021-2022

In het nieuwe kerkelijke seizoen gaan we met elkaar aan de slag rond het thema ‘op Verhaal komen’.

Waar gaat het over?
We oefenen als gemeente om het geloof dat in ons leeft onder woorden te brengen. De ervaring leert dat het niet voor iedereen vanzelfsprekend is om woorden te geven aan je geloof in God. Soms is er sprake van verlegenheid of ongemak. Soms kun je de woorden niet vinden, weet je eenvoudigweg niet goed wat je gelooft of ben je niet gewend je geloof te uiten.

Toch is het waardevol om dit te oefenen, want door je geloof te delen bemoedig je elkaar en ontstaat er onderling verbinding en herkenning. Door je geloof te uiten eer je God. Je wordt je daarnaast bewust van de weg die God met je gaat en je krijgt geloofsgrond onder je voeten – je staat ergens voor (ook al is dat constant in beweging). Tenslotte mag het geloof gezien en gehoord worden, ook door je omgeving. Woorden geven aan wat je gelooft, ondertitelt hoe je leeft en zo laat je op jouw manier iets zien van wie God voor je is en wat het geloof voor verschil maakt in je leven. Het zou zelfs kunnen gebeuren dat daardoor de interesse van een ander wordt gewekt!

Je geloof delen doe je niet alleen door te praten – er zijn ook andere manieren om je geloof te uiten. Door te oefenen in kringen, kerkdiensten, catechese, activiteiten van vorming en toerusting helpen we elkaar om op ontspannen wijze vrijmoedig ons geloof te delen.
Met verhalen geven we uitdrukking aan wat er in ons binnenste, onder de oppervlakte leeft – bij onszelf of tussen mensen. Ieder mens heeft een verhaal. En God schrijft met ieder mens een verhaal: je hoort bij een groter geheel, ieder mensenleven speelt een rol in Gods grote Verhaal van liefde en genade. Door onze levens – en geloofsverhalen te delen, ontdek je dat ook ons leven wordt gedragen door het grotere Verhaal van God.