Jaarthema 2022-2023

Putten uit de Bron, geloofsverhalen om te delen.

 We zijn vorig seizoen begonnen om met elkaar geloofsverhalen te delen en daar willen we graag dit nieuwe seizoen een verdiepingsslag in maken. Vertellen hoe jouw verhaal het verhaal van God raakt, werkt aanstekelijk en is bemoedigend. Daarnaast sluit het mooi aan bij een van de drie pijlers van ons beleidsplan: geloof ter sprake brengen.

Op startzondag nemen we een bijbelverhaal als uitgangspunt: de ontmoeting tussen Jezus en de Samaritaanse vrouw (Johannes 4). In de kerkzaal wordt dit zelfs gesymboliseerd door een bron. Gedurende het jaar zullen we met de gemeente ontmoetingen en gesprekken bij de bron hebben. We hopen zo verder te gaan met het delen van onze geloofsverhalen. Ook hopen we de beweging naar buiten te gaan maken: hoe kunnen wij iets van ons geloof delen in de wijk Kerk en Zanen?

Het doel van het jaarthema is om vrijmoedig te spreken over het geloof en daarin door de Geest geleid een getuige te zijn voor de mensen om ons heen.

Uit het verhaal van Jezus en de Samaritaanse vrouw halen we zes deelthema’s die we in zes kerkdiensten gedurende dit seizoen inhoudelijk verder willen uitwerken. Daarover later meer, maar we noemen alvast de zes deelthema’s:

1. Putten uit de Bron
Een bron is ijkpunt voor wie onderweg is. In het verleden werden vaak dorpen rond een bron gebouwd. De bron in het bijbelverhaal stamt nog uit de tijd van Jakob: de bron staat daarom voor traditie. Je zou ook kunnen zeggen dat Gods Woord voor ons de bron is. Uit de bron kan water geput worden. Jezus vraagt de vrouw om water, maar uiteindelijk is Híj het die haar water geeft, dat opspringt tot eeuwig leven.
Putten uit de Bron – hoe doen wij dat? Uit welke bron(nen) put je en hoe voedt dat je geloofsleven?

2. Ontmoeting
De bron is een plek van ontmoeten. In het gesprek met de Samaritaanse vrouw weet zij zich gezien en gekend door Jezus. Maar Jezus praat haar niet naar de mond, Hij spreekt haar ook tegen. Stem en tegenstem. Kortom: deze ontmoeting kan ons inspireren voor de ontmoetingen die wij aangaan.
Hoe luister je naar de ander, wat hoor je? In hoeverre durf je in een gesprek een tegenover te zijn? Hoe ga je om met iemand die je niet naar de mond praat, maar wél eerlijk en oprecht is?

3. Geloofsgetuigenis
Jezus spreekt indringend met de Samaritaanse vrouw en wat Hij zegt raakt haar hart zozeer dat haar mond ervan overstroomt. Ze weet zich gezien door Jezus en ze roept haar stadsgenoten erbij. Die raken vervolgens ook zelf onder de indruk van de persoon die Jezus is.
Als je zó geraakt bent door de ontmoeting met de Heer – wat doet dat dan met je? Loopt je hart over en getuig je van je geloof of is dat voor ons een beetje teveel van het goede?

4. Missionair zaaien en oogsten
Wanneer Jezus met zijn leerlingen spreekt over wat er tussen hem en de vrouw gebeurd is, gebruikt Hij het beeld van de oogst. Jezus’ woorden kunnen ontspanning geven wanneer wij als kerk naar buiten willen treden. Jezus ziet dat de velden rijp zijn voor de oogst én Hij zegt dat degene die maait vaak niet degene is die oogst.
Dit beeld kan ons helpen in ons denken over wat het betekent om een missionaire gemeente te zijn: wat betekent het wel en wat betekent het niet?

5. Uit je comfortzone
Jezus begeeft zich in vreemd land: de Samaritanen en de Joden waren geen vrienden. In dit vreemde land laat Hij zich ook nog eens in met een vrouw. Een vrouw die niet voldoet aan de sociale normen en die met de nek wordt aangekeken. Jezus gaat over de grenzen heen van wat door zijn volksgenoten als gepast werd gezien. Buiten deze comfortzone maakt Hij nieuwe verbindingen.
Wat zijn voor jou momenten dat je uit je comfortzone gaat, vanwege je geloof? Waar put je moed om grenzen over te gaan omwille van God en je medemens?

6. Heilige Geest
Wanneer Jezus met de vrouw spreekt over bidden, verwijst hij naar de Heilige Geest. In plaats van een fysieke plek om te bidden, spreekt Jezus over een spirituele plek om te bidden: in Geest en waarheid.
Hoe helpt de Heilige Geest ons om uit onze vastgeroeste plekken en overtuigingen te komen en nieuwe ideeën en praktijken in geloof te omarmen?

Deze zes thema’s werken we gedurende het seizoen uit in jaarthema-diensten, een Challenge en/of catechesedienst, activiteiten en gesprekskringen.

We nodigen u als gemeente hartelijk uit om deel te nemen aan een gesprekskring, die we inplannen in de week ná een jaarthema-dienst. Een mooie kans om elkaar te ontmoeten en samen te putten uit de Bron. Ook bieden we materiaal aan voor bestaande groepen en catechese.

Daarbij zetten we enkele gemeenteleden in, die in seizoen 2021-2022 begonnen zijn aan een training ‘verhalenambassadeurs’: zij helpen ons als gemeente in de gespreksvoering en het luisteren naar elkaars geloofsverhalen. Tijdens startzondag hoort u hier meer over en ook in Kerk en Samen leest u wat ‘verhalenambassadeurs’ zijn.

Voorlopige data jaarthemadiensten
Op startzondag komen in vogelvlucht de zes thema’s langs. Op andere momenten in het jaar werken we de zes thema’s verder uit. Dit doen we in de volgende diensten:

25 september    Geloofsgetuigenis, Ds. Anne-Marie van Briemen

23 oktober          Missionair zaaien en oogsten, Ds. Anne-Marie van Briemen

8 januari               Putten uit de Bron, Ds. Els Klok

19 februari(catechesedienst)
                                   Uit je comfortzone, Pastor Wilna Wierenga

5 maart                 Heilige Geest, Ds Els Klok

7 mei                      Ontmoeting, Pastor Wilna Wierenga