Skip to main content

Ga mee!

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde.

In beweging gezet door de Geest

‘Ga mee!’ is een uitnodiging voor ons als gemeente om dit seizoen mee te gaan in het spoor van God. Geloven gaat ons niet altijd makkelijk af en vaak ervaren we schroom om iets van ons geloof te laten merken aan de mensen om ons heen. Ondanks onze schroom zet Gods Geest ons in beweging om achter Jezus aan te gaan en op de plek waar wij zijn van Hem te getuigen door ons doen en laten. Niet groots en meeslepend, ook niet op een sinaasappelkistje, maar gewoon zoals je bent, wil Gods Geest door je heen werken. Door hoe je doet, door wat je zegt - door heel je levenshouding heen.

Samen getuigen: oecumene

Het jaarthema ‘Ga mee!’ heeft als ondertitel Samen getuigen van geloof, hoop en liefde’ en dat verbindt ons met andere gelovigen. De scriba van de PKN, René de Reuver, zegt hierover:

“De kerk van Christus is kleurrijker dan we denken. Die diversiteit maakt dat het evangelie in alle talen en alle culturen doorklinkt. Door elkaar als volgelingen van Jezus te zoeken en de hand te reiken, zijn we gezamenlijk krachtige getuigen van Gods goedheid in de wereld. Ik wil gemeenten daarom uitdagen om contact te leggen met andere christenen in de eigen omgeving en te verkennen hoe je samen Gods liefde kunt leven.”

We geven dit concreet vorm door een ontmoeting te organiseren met een migrantengemeenschap in de regio. Daarnaast gaan we met jongeren uit de Lichtkring een lang weekend naar de Taizé-gemeenschap in Frankrijk, om daar samen met leeftijdsgenoten uit allerlei landen het geloof te vieren in diensten, activiteiten en gesprekken.

De kunst afkijken bij Petrus, Jona en Paulus

In de jaarthema-kerkdiensten volgen we enkele Bijbelse figuren die voor ons als een spiegel kunnen zijn in hoe zij hun geloof beleven en uitdragen:

Petrus

We starten op startzondag 10 september met Petrus, die door de Geest in beweging wordt gezet om naar de Romein Cornelius te gaan. Petrus ziet dat niet zitten, maar gaat tóch. 

Jona

Op de zondagen 17 en 24 september lezen we het Bijbelboek Jona bij wijze van contrastverhaal: Jona vlucht naar Tarsis, want hij ziet het niet zitten om Gods boodschapper te zijn in de stad Nineve.

Paulus

In de overige jaarthema-diensten volgen we Paulus op zijn reizen en in zijn brieven. Hij is in de periode na het Pinksterfeest tot geloof gekomen en weet zich geroepen om, waar hij maar kan, het geloof te delen. Hij trekt van stad naar stad, maakt enkele zendingsreizen om overal en nergens het goede nieuws van Jezus Christus te delen. Waar Paulus het evangelie deelt, ontstaan christelijke gemeenschappen die God loven (vieren), naar elkaar omzien (pastoraat) en zorg dragen voor de mensen om hen heen (diaconaat).

Oproep

‘Ga mee!’ is een oproep aan ons als gemeente om méé te gaan in die beweging die begonnen is bij Pinksteren. Zodat we op de plek waar wij zijn én op plekken waar we komen, te getuigen van het geloof in God – in woord én daad.

Uitwerking

Gedurende het kerkelijk jaar worden er aspecten van het jaarthema uitgewerkt in kerkdiensten en andere activiteiten. Onderstaand de planning waarmee we van start zijn gegaan. Er zal regelmatig een artikeltje op de website verschijnen om activiteit opnieuw onder de aandacht te brengen.

Jaarthema planning

datum

Thema ‘Ga mee!’

Vier mee:
10 september

W. Wierenga
A.M.D. van Briemen

Petrus gaat mee
(Handelingen 10)

Hoe Gods Geest je verrast en in beweging zet door je in contact te brengen met mensen die tot je verbazing benieuwd zijn naar Jezus.


Doe mee:
7 september

Alpha-cursus

Wil je een vriend(in), collega of familielid graag wegwijs maken in het christelijk geloof, maar weet je niet goed hoe? Kom dan samen naar deze introductiecursus, georganiseerd door de gezamenlijke Alphense kerken. Voor iedereen die meer wil weten of het christelijk geloof. Meer info: Eline Rammeloo (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Vier mee:
17 september

A.M.D. van Briemen

Jona: geroepen om te gaan
(Jona 1 en 2)
Hoe je eigen ik kan botsen met Gods liefde voor mensen. En hoe je tot inkeer kunt komen.


Vier mee:
24 september

C. Wigmans


Ga vooral niet mee!

(Jona 3 en 4)

Hoe de koning van Nineve God beweegt tot berouw, tot tesjoeva (bekering). Dat is in september, de tijd van grote verzoendag een boeiend gegeven. Onze wonderbomen moeten verdorren om aan den lijve te ondervinden dat we ons niet comfortabel kunnen verheugen op de ondergang van onze tegenstrevers die nota bene vaak beter begrijpen wat in Gods ogen heilzaam is, dan wij.

Doe mee:
oktober

Over veelkleurig geloven gesproken
Ontmoeting met voorgangers van een migrantengemeente: Esther van Schie en Marien Kollenstaart.
www.geloofsinburgering.nl

 

Vier mee:
15 oktober
A.M.D. van Briemen

Paulus: Over verandering gesproken
(Handelingen 9, Efeziërs 2)
hoe je leven kan veranderen door het geloof in Jezus Christus


Vier mee:
22 oktober

C.J. van Stralen

Paulus: Over verbondenheid gesproken
(Romeinen 12-14)
Allemaal heel verschillend, maar tóch één in Christus. De kracht van samen geloven.


Vier mee:
12 november
A. Smelt

Paulus: Over genade gesproken:
(Handelingen 13, Romeinen 5)
Hoe genade alles anders maakt.


Vier mee:
26 november
A.M.D. van Briemen

Paulus: Over hoop gesproken
(I Thessalonicenzen 4, Romeinen 8)
Hoe je probeert te leven met perspectief, ondanks moeite en verdriet.

Zing mee:
17 december

A Festival of Lessons and Carols
Samen zingen we traditionele ‘carols’ en luisteren we naar schriftlezingen die als richtingwijzers door de bijbel heen ons brengen bij de geboorte van Jezus.

Vier mee:
4 februari 2024
A.M.D. van Briemen

Paulus: Over levensstijl gesproken
Handelingen 21:10-14, Romeinen 6/12
Waar leef je voor?

Vier mee:
25 februari 2024
A.M.D. van Briemen


Paulus: Over roeping gesproken
Romeinen 13-14, Filippenzen 3
Volhouden om het evangelie door te geven aan anderen

Vier mee:

3 maart 2023
A.M.D. van Briemen

Ga mee!
Samen met de catechisanten wordt een kerkdienst voorbereid en uitgevoerd met het jaarthema als uitgangspunt.


Doe mee:

2 mei t/m 5 mei 2024


Jongerenreis naar Taize, Frankrijk
Met jongeren (18-29 jaar) uit de Lichtkring de oecumene en veelkleurig geloven ontdekken en beleven in de gemeenschap van Taize.
Info: Pieranna Van Rijn (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) en Anne van Doorn (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)


Doe mee:
10 mei t/m 18 mei 2024

Pinksternoveen
Tussen hemelvaart en Pinksteren proberen we dit jaar het Pinksternoveen met de kerken in Alphen te organiseren.

Een oecumenische activiteit, waarbij elke avond tussen Hemelvaart en Pinksteren in één van de deelnemende kerken wordt gebeden om de komst van de Geest.