Bijbel-lezen.jpg

Geniepoort

  • Geschreven op:
    30 september 2021

De naam “Geniepoort” bestaat al lang niet meer, maar ondergetekende gebruikt hem nog altijd en ik wil het ook maar zo laten omdat het de naam is die de Alphenaren in 1996 aan het gevangeniscomplex hebben gegeven.
Het is anderhalf jaar geleden dat ik u voor het laatst informeerde over de werkzaamheden van de vrijwilligers in de Geniepoort. Nu kan ik wel zeggen; “er is veel gebeurd”, maar wij hebben het met door afwezigheid niet kunnen meemaken.

Kort voor Kerst 2020 hebben de mannen allemaal zoals gebruikelijk van de PKN-gemeente Rijnsburg een fruitbakje, van de Stichting Poortwachter een zakje met drie kerstkaarten en postzegels en van de diaconieën Alphen aan den Rijn een chocoladereep ontvangen.

In januari 2021 hebben drie mannen belijdenis gedaan en zijn gedoopt.
Ds. Anne-Marie van Briemen heeft via livestream gesprekken met de mannen gevoerd.
Ds. Sjoerd Pos, die 1 november 2018 in dienst kwam als predikant in de gevangenis van Alphen aan den Rijn is 1 april 2021 vertrokken en op die datum kwam ds. Marjanke van der Horst als predikante hier werken. Zij heeft ons al laten weten dat het niet voor lange tijd zal zijn, zij zal in de loop van 2022 met emeritaat gaan.

De mannen in de Geniepoort hebben in de afgelopen maanden het voedsel wat zij overhouden verzameld en doen toekomen aan de Voedselbank.
Deze activiteit is door het bisdom Rotterdam beloond met het aan de gedetineerden uitreiken van het “Elisabethcertificaat”. Dit certificaat staat symbool voor hun inzet voor de minder-bedeelden welke zij geholpen hebben door voedsel in te zamelen voor de Voedselbank.
Het bisdom wil graag de erkenning geven aan de gedetineerden welke ze verdienen met dit mooie project.
Na de uitreiking van het certificaat door de Bisschop van Rotterdam was het tijd voor de overhandiging van het nieuw ingezamelde voedsel aan de vrijwilligers van de Voedselbank.

15 maart 2020 waren de vrijwilligers voor de laatste keer aanwezig in de kerkdienst. Alle vrijwilligers hebben de contacten gemist en zijn blij dat zij half oktober weer welkom zijn.
Het zal voor ons allen, de mannen en de vrijwilligers, wel even wennen zijn.
Welke bekende mannen komen wij nog tegen? Wel is bekend dat wij, die het lange tijd hebben gemist, wel vaak aan de mannen hebben gedacht en nu blij zijn dat wij weer aanwezig mogen zijn.
Laten wij de mannen, hun vrouwen, kinderen en alle werkers in de gevangenis in onze gebeden gedenken.
Met hartelijke groet, Corrie Clement